آخرین اخبار سایت

حيا منشأ آثار اعتقادي، اخلاقي، دنيوي و اخروي

حيا منشأ آثار اعتقادي، اخلاقي، دنيوي و اخروي است که به‌طور مجزا در اين فصل به‌ آن پرداخته مي‌شود.
1- آثار اعتقادي
انسان با صفاتي همچون حيا و آزرم محبوب و معشوقِ خداوند مي‌گردد. همان‌گونه كه پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) مي‌فرمايند: (خداوند انسان باحياي بردبار توانگرِ پاكدامن را دوست مي‌دارد و با انسان ناسزاگو، بددهان و فقير سمج، دشمن است.)
توانگري که مي‌تواند عامل طغيان بشود، اگرچنان‌چه با حيا توأم شد، محبوب خدا مي‌شود و بر عکس اگر در حالت فقر و نداري، گدايي مردم را کرد و در گدايي پافشاري و سماجت نمود، حياي او مي‌رود و باعث دشمني خدا مي‌گردد.
امام باقر(عليه‌السلام) فرمودند: (هر کس چهار چيز را پوشش خود سازد، اسلامش کامل گردد، بر ايمانش ياري شود، گناهانش پاک گردد و خدا را در حالي که از او راضي است، ملاقات کند و اگرچه سر تا قدمش گناه باشد، خدا از او فرو ريزد. آن چهار چيز عبارتست از


منبع: http://golesorkhnirizi29.blogfa.com

کلمات کلیدی: آثار ,اخلاقي، دنيوي ,اعتقادي، اخلاقي، ,آثار اعتقادي، ,منشأ آثار ,اعتقادي، اخلاقي، دنيوي ,آثار اعتقادي، اخلاقي،